Tropami Dzikich Zwierząt

Podczas ferii zimowych Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” – Dworek Stefan Żeromskiego wraz ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym zorganizowało rajd pn. „Tropami dzikich zwierząt”. Przed rozpoczęciem rajdu uczestnicy imprezy mieli możliwość wysłuchania prelekcji ukazującej bogactwo przyrody w Świętokrzyskim Paku Narodowym oraz prezentacji o tropach zwierząt występujących na terenie Gór Świętokrzyskich.

Po części wstępnej wszyscy udali się na trasę rajdu celem wyszukiwania i
rozpoznawania tropów zwierząt. W czasie tym uczestnicy mieli możliwość poznania zasad  rozpoznania śladów zwierząt, co zaowocowało oznaczeniem min. tropów sarny, zająca, lisa i bażanta.

Wszyscy uczestnicy po długim marszu wrócili do Centrum Edukacyjnego, gdzie przy ognisku dyskutowano i planowano kolejne imprezy mające na celu szerzenie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie.

Marcin Sikorski