Trwa projekt edukacyjny – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze

Od 12 września br. rozpoczęliśmy nowy projekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” realizowany przez Świętokrzyski Park Narodowy, finansowany dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Przyrody i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ramach projektu podjęliśmy  współpracę m.in. z : Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, Miejsko-Gminnym  Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz przewoźnikiem p. Witoldem Wilkoszem.

Celem projektu jest organizacja jednodniowych wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z otuliny  ŚPN w celu poznania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w najbliższym otoczeniu. W ramach wycieczki na uczestników czekają takie atrakcje jak: zwiedzanie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zdobycie najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy (612 m n.p.m.), zwiedzanie Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie wraz z pokazem obróbki kamieni szlachetnych, zwiedzanie zabytków miasta Bodzentyna z Zagrodą Czernikiewiczów. Uczestnicy są  zarówno dowożeni do miejsc docelowych, jak i odwożeni z powrotem do szkoły. Projekt trwa do 12 października br.

Dodatkowo przewidziany jest konkurs na najlepsze FOTOSTORY dla uczestników, w którym nagrodą jest bezpłatna wycieczka do Kielc.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej ŚPN: https://www.swietokrzyskipn.org.pl/dla-koordynatorow/

Paulina Kozłowska