Uwaga okiść️!

W wyniku obfitych opadów mokrego i ciężkiego śniegu, występujących przy temperaturze około zera stopni, gałęzie i całe korony drzew są mocno obciążone zalegającymi zwałami śniegu. W konsekwencji tego dochodzi do przeciążenia poszczególnych fragmentów drzew i ich wychylenia od pionu, co najczęściej prowadzi do trwałego pochylenia drzew, złamań (śniegołomy) lub ich wywrócenia (śniegowały).

Połamane konary drzew w lesie zagrażają spacerowiczom, dlatego odradzamy wyprawy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego!

Okiść, fot. J. Kuszewski

Okiść, fot. J. Kuszewski