V szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 1 grudnia 2010 roku odbyło się szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku. Było to piąte z przewidzianego cyklu szkoleń. Odbyło się ono w siedzibie ŚPN w Bodzentynie. Szkolenie o tematyce „Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki owadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym i ich ochrona” prowadzone było przez prof. dr hab. Janusza Nowackiego – Kierownika Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Składało się z wykładu i prezentacji multimedialnej pt. „Konieczność ochrony owadów jako niezbędny element ochrony”.  Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zrezygnowano z części terenowej szkolenia, rozszerzając zajęcia kameralne o zajęcia seminaryjne.  W  części seminaryjnej szkolenia zaprezentowano ekosystemy charakterystyczne dla omawianych, zagrożonych gatunków owadów stwierdzonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Dyskusja, która prowadzona była po zakończeniu części kameralnej szkolenia, dotyczyła problemów związanych zarówno z przyczynami zagrożenia poszczególnych ginących gatunków owadów, jak i możliwościami i sposobami ochrony tych gatunków w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zwrócono uwagę, że większość przyrodniczo cennych gatunków owadów stwierdzonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym związana jest z lasami naturalnymi o dużej zasobności w tzw. martwe drewno, którego odpowiednia ilość i zróżnicowanie jakościowe jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za różnorodność biologiczną owadów z grupy saproksylobiontów.

Szkolenie w którym wzięło udział 30 pracowników zakończyło się ciepłym posiłkiem w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie.

Szkolenie zorganizowała Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Małgorzata Ossowska