VI Rajd Edukacyjny „Puszcza Jodłowa” – 22 października 2014 – za nami!

Tegoroczne zajęcia edukacyjne skierowane do szkół z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego jak co roku zostały podsumowane przez tradycyjny, VI Rajd edukacyjny „Puszcza Jodłowa”. Jak co rok, trasa rajdu biegła szlakiem niebieskim ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna. Regulamin konkursu został przesłany do ponad 20 szkół z gmin graniczący z ŚPN. Na starcie rajdu, pomimo mało sprzyjającej pogody stawiło się czternaście szkół: Nowa Słupia, Jeleniów, Rudki, Belno, Makoszyn, Bieliny, Huta Nowa, Huta Podłysica, Łomno, Bodzentyn, Śniadka, Święta Katarzyna, Łączna oraz po raz pierwszy Szkoła Podstawowa w Zaleziance. Rajd został przeprowadzony 22 października 2014 roku . Uczniowie utworzyli 4 osobowe drużyny pod opieką nauczyciela. Pokonując trudy szlaku drużyny odpowiadały na pytania i rozwiązywały zagadki przyrodnicze na 5 stanowiskach kontrolnych obsadzonych przez pracowników Parku, wolontariuszy oraz harcerzy z kilku drużyn harcerskich ze Starachowic pod opieką Komendantki Hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzaty Ślaskiej.  Wszyscy zaangażowani wykazali się dużym poświęceniem przy sprawnym przeprowadzeniu Rajdu oraz umilaniu czasu podczas oczekiwania na wyniki (dzięki harcerzom można było wziąć udział w strzelaniu z łuku).

o zaciętych zmaganiach zwycięzcą okazała się SP w Nowej Słupi, drugie miejsce przypadło SP w Bodzentynie, a trzecie SP w Hucie Nowej. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego (plecaki, latarki) oraz elektronicznego (foto ramki cyfrowe, kamery sportowe). Dodatkowo najlepsza drużyna wygrała nagrodę dla swojej szkoły w postaci drukarki laserowej. Wszyscy pozostali uczestnicy zostali obdarowani kompletem wydawnictw edukacyjnych ŚPN oraz pamiątkowymi dyplomami. Nagrody zostały wręczone na wspólnym ognisku, gdzie uczestnicy długo dzielili się swoimi wrażeniami. Zakup tak atrakcyjnych nagród był możliwy dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach umowy 14/14 z 5 marca 2014 roku.

 

Składy zwycięskich ekip:

SP Nowa Słupia
Antonina Bereszka
Julia Cebula
Adam Ponikowski
Kacper Kupisz
Opiekun: Paulina Pastuszyńska

SP Bodzentyn
Weronika Winiarska
Urszula Jeziorska
Wiktoria Witkowska
Alina Dyk
Opiekun: Katarzyna Telka

SP Huta Nowa
Paulina Wiącek
Emilia Chlewicka
Weronika Bąk
Tomasz Gawęcki
Opiekun: Barbara Adamska