Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli

W Świętokrzyskim Parku Narodowym w miesiącu kwietniu zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla 150 nauczycieli szkół i placówek oświatowych miasta stołecznego Warszawy w celu realizacji programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”. Uczestnicy szkolenia przybyli do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w trzech grupach:

8 – 11 kwietnia 2010r. – 50 nauczycieli

17 – 20 kwietnia 2010r. – 50 nauczycieli

22 – 25 kwietnia 2010r. – 50 nauczycieli

Zajęcia warsztatowe odbywające się w przeważającej części w terenie i prowadzone były przez następujące osoby: Agatę Czeplinę-Miernik,  Arkadiusza Adamczyka, Małgorzatę Ossowską, Marcina Matyska, Marcina Sikorskiego oraz Pawła Szczepaniaka. W zależności od realizowanego tematu odbywały się w salach edukacyjnych ŚPN lub na szlakach turystycznych Parku. W trakcje realizacji programu zajęć każda z grup miała możliwość dokładnego zapoznania się z następującymi tematami zajęć.

 1. Świętokrzyski Park Narodowy – co warto w nim zwiedzać?
 2. Sowy – nocni mieszkańcy naszej okolicy. Dowody ich obecności, rozpoznawanie
  i możliwości ochrony na terenach miejskich – część teoretyczna .
 3. Sowy – nocni mieszkańcy naszej okolicy. Dowody ich obecności, rozpoznawanie
  i możliwości ochrony na terenach miejskich – część praktyczna.
 4. Historia ochrony przyrody w Górach Świętokrzyskich oraz dzisiejsze formy ochrony w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Zagrożenia antropogeniczne ŚPN – problem nielegalnych wysypisk oraz zaśmiecania szlaków turystycznych.
 5. Las to nie tylko drzewa. Park to nie tylko przyroda. Recykling drogą do ochrony środowiska .
 6. Jak różnorodny jest świat przyrody? Każdy jest inny. Każdy jest potrzebny. Różnorodność drzew, tropy zwierząt, ptasie gniazda. Ochrona przyrody w najbliższym otoczeniu szkoły. Przyroda jest doskonała, uczymy się jak ją naśladować – przygotowujemy się do zimy. Pomagamy ptakom.
 7. Co w trawie piszczy – przyroda pod lupą. Śmieci zagrożeniem dla zwierząt. Odkrywamy przyrodę. Wyprawa do lasu, łąkę i parku w poszukiwaniu skarbów przyrody.
 8. Kto kogo zjada? Zależności pokarmowe w przyrodzie.
 9. Przyroda w przysłowiach. Stereotypy związane ze zwierzętami. Problem zwierzęcych zanieczyszczeń w miastach.
 10. Wypoczynek bez śmieci. Jedziemy na wycieczkę – bądź turystą przyjaznym środowisku
 11. Zostanę prezenterem pogody – zajęcia na niepogodę. Biodegradowalne opakowania sposobem na zmniejszeni ilości śmieci.
 12. Ognisko – zasady bezpieczeństwa, rodzaje ognisk, sposoby rozpalania.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały warsztatowe, a w tym: teczki ŚPN, prezentacje multimedialne, pakiety edukacyjne „Dolina Twojej rzeki”, „Brzeg Twojej rzeki”, Klucz do oznaczania roślin, płyta CD ze scenariuszami zajęć oraz kartami pracy dla uczniów jak również pakiet edukacyjny „Sowy Polski”.

Marcin Sikorski