Warsztaty edukacyjne za nami

Pracownicy Działu Edukacji ŚPN wzięli udział w bardzo ciekawych w Warsztatach Edukacyjnych organizowanych na Ponidziu przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pod hasłem „Aktualne zagadnienia z edukacji leśnej oraz prawo autorskie i wystąpienia publiczne w działalności promocyjnej”. Odbyły się one w dniach 22-23.06.2016.   Uczestniczyliśmy w szkoleniach m.in. na temat: ochrony popielicowatych w lasach  Cisowsko – Orłowińskich, roli  roślin dziko rosnących w żywieniu i współczesnej farmakologii, roślin jadalnych w lasach, wystąpień publicznych w działalności promocyjnej oraz praktycznych aspektów prawa autorskiego w działalności promocyjnej. Zarówno teoretycznie jak i praktycznie został przedstawiony Projekt Life+ pn. „ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”, realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  oraz Nadleśnictwo Pińczów. Wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli udział w spływie kajakowym  doliną rzeki Nidy objętej Obszarem Natura 2000 oraz próbowali swoich sił w przygotowaniu posiłków z roślin dziko rosnących.

Więcej na stronie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:

http://www.pk.kielce.pl/warsztaty-dla-edukatorow/