Warsztaty w Świętokrzyskim Parku Narodowym – „Myślenie projektowe jako innowacyjny sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody”

W dniach 14-17 kwietnia 2015 roku odbyły się warsztaty pt. „Myślenie projektowe jako innowacyjny sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody” organizowanych. przez Świętokrzyski Park Narodowy. W warsztatach uczestniczyli pracownicy polskich parków narodowych, amerykańskiego Parku Narodowego Gór Skalistych oraz instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody. Współorganizatorem spotkania był Konsulat USA w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy a współfinansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Konferencje otworzyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, Konsul Generalna USA Ellen Germain, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Piotr Szafraniec. Była to już kolejna konferencja organizowana przez parki narodowe we współpracy z Konsulatem USA w Krakowie.

Dzień pierwszy warsztatów poświęcony był na zajęcia integracyjne , które odbyły się w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Podczas tych zajęć uczestnicy zdiagnozowali problemy z jakimi spotykają się w swojej pracy w parkach narodowych oraz w ochronie przyrody. Dzień drugi to już kolejne stopień poznania – Myślenie projektowe w praktyce – praca w grupach nad zdiagnozowanymi już wybranymi problemami. Warsztaty odbywały się w Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi. W trzecim dniu spotkania uczestnicy zapoznali się w walorami przyrodniczymi i kulturowymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego i odbyli wycieczkę na Łysa Górę ścieżką edukacyjną oraz na Chełmową Górę.

Małgorzata Ossowska