Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Świętokrzyskim Parku Narodowym

9 grudnia 2020 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego sprawdzili postęp prac na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej pieszo-rowerowej „Śladem kolejki wąskotorowej” biegnącej przez Świętokrzyski Park Narodowy. Wizyta była efektem dwuletniej współpracy między Parkiem a Urzędem Marszałkowskim, której głównym celem jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Wizyta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ŚPNRelacja ze spotkania na stronie https://www.swietokrzyskie.pro/sladami-dawnej-kolejki-waskotorowej-ze-swietej-katarzyny-do-nowej-slupi-audyt-terenowy/