Wizyta Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Świętokrzyski Park Narodowy gościł pracowników z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Celem spotkania było zacieśnienie więzi i rozszerzenie wzajemnej współpracy między instytucjami. Po wizycie w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, 8 – osobowa grupa złożona z przedstawicieli obydwu parków udała się na wycieczkę ścieżką dydaktyczną Huta Szklana – Święty Krzyż połączoną
ze zwiedzaniem Platformy widokowej na gołoborzu i Muzeum przyrodniczego na Św. Krzyżu. W trakcie jej trwania doszło do wymiany wielu cennych spostrzeżeń i doświadczeń z pracy w parkach. W drodze powrotnej, grupa przeszła czerwonym szlakiem ze Św. Krzyża do Trzcianki. Na zakończenie miało miejsce ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. Spotkanie upłynęło w przemiłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję na kolejne spotkania i dalszą owocną współpracę między parkami.

Paulina Kozłowska