Wspólne przedsięwzięcia Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn

W dniu dzisiejszym w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie odbyło się uroczyste spotkanie pod nazwą „Wspólne przedsięwzięcia Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn dla ochrony przyrody i rozwoju turystyki”. Z inicjatywy dr inż. Jana Reklewskiego Dyrektora ŚPN na spotkanie zostali zaproszeni goście: Sołtysowie, Radni oraz przedstawiciele branży turystycznej z terenu Gminy Bodzentyn na czele z Panem Dariuszem Skibą Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn. Spotkanie miało na celu podsumowanie wieloletniej i owocnej współpracy między Świętokrzyskim Parkiem Narodowym a Gminą Bodzentyn. W trakcie spotkania, przedstawiciele obu instytucji mieli okazję zaprezentować wspólne przedsięwzięcia: między innymi budowa ścieżki rowerowej ze Św. Katarzyny do Podgórza, Rewitalizacja terenu Podzamcza Bodzentyn wraz ze stawami biskupimi, remont i wyposażenie na cele publiczne gajówki w Psarach Podlesie, Budowa szlaku z dopuszczeniem ruchu rowerowego ze Św. Katarzyny do Nowej Słupi.

W kulminacyjnym momencie spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie Statuetki „Przyjaciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie w dowód  uznania zasług na polu kierowania rozwojem Gminy Bodzentyn ścieżką zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem chronionego przez Świętokrzyski Park Narodowy dziedzictwa przyrodniczego oraz budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów ŚPN.

G. Czechowski