Wspomnienie o mgr inż. Edwardzie Jędrzejczyku

Edward JędrzejczykDyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego z żalem informuje, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. zmarł mgr inż. Edward Jędrzejczyk, wieloletni pracownik i wicedyrektor Parku. Msza żałobna odbyła się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w Kielcach, w kościele parafialnym  św. Jadwigi Królowej. Mowę pożegnalną w imieniu dyrektora Parku oraz pozostałych pracowników wygłosił prof. nadzw. dr hab. Stanisław Huruk. Pochówek odbył się na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

W Parku pracował 32 lata, w tym 17 lat na stanowisku zastępcy dyrektora. Kierował gospodarstwem rezerwatowym. Odpowiadał za planowanie, wykonanie zadań oraz kontrole ich wykonania w zakresie gospodarki rezerwatowej.

Poza pracą zawodową angażował się w prace organizacji, stowarzyszeń oraz w prace społeczne. Jego praca zawodowa i pozazawodowa była wysoko oceniana, doceniana i wielokrotnie nagradzana licznymi dyplomami, wyróżnieniami oraz odznakami, odznaczeniami organizacji, stowarzyszeń, resortowymi i państwowymi.

Udzielał się również naukowo. Opublikował w sumie 75 artykułów, poza tym jedną autorską książkę pt. „Życie i praca”. W dorobku posiada też 16 prac nie publikowanych. Do wielu tomów Kroniki Parku opracował ważny rozdział zatytułowany „Gospodarka rezerwatowa”, zawierający mnóstwo oryginalnych informacji z różnych sfer działalności Parku, z których część może służyć jako źródłowy materiał naukowy.

Zapamiętano Go jako człowieka prawego, przełożonego wymagającego, ale życzliwego i wyrozumiałego. Był lubiany, szanowany i ceniony w pracy, i poza nią o czym świadczą m.in. wspomniane, liczne nagrody, wyróżnienia, odznaczenia.

W okresie swojej działalności zawodowej wniósł ogromny wkład w funkcjonowanie Parku.

Odszedł, ale pozostawił dorobek, z którego korzystamy i będziemy korzystać.

Pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego z żalem pożegnali byłego wicedyrektora życząc Mu spoczywania w pokoju.

Cześć Jego pamięci.

Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego