Wycinanie drzew w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowe

Wycinanie drzew na gruntach prywatnych w granicach form ochrony takich jak:  Świętokrzyski Park Narodowy  i Obszar Natura 2000 „  Łysogóry” (pokrywa się w dużej części z granicami Parku) regulowane jest nie tylko przez przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody, ale również w oparciu o przepisy dotyczące ochrony obszarów Natura 2000 i ochrony gatunkowej roślin, grzybów i  zwierząt.  

Więcej informacji  i szczegółowe wyjaśnienia na temat wycinania drzew  są dostępne na  stronie Ministerstwa Środowiska

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/usuwanie-drzew-i-krzewow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/

oraz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

http://www.gdos.gov.pl/wycinka_drzew_lub_krzewow_a_ochrona_gatunkowa

https://www.gdos.gov.pl/wycinka-drzew-lub-krzewow-a-ochrona-obszarowa-i-inne-obiekty-chronione-

 

Małgorzata Ossowska