Wyniki konkurs fotograficznego

Świętokrzyski Park Narodowy z przyjemnością informuje wszystkich uczestników o wynikach konkursu „Skarby Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło trzy najlepsze fotografie, ujmujące prawidłowo temat a zarazem wykonane najlepiej pod względem technicznym. Wszystkim uczestnikom konkursu zorganizowanego po raz pierwszy przez Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i nadesłanie swoich prac.

Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową. Plener fotograficzny będący główną nagrodą dla uczestników zostanie zorganizowany w okresie wiosennym.

Dziękujemy za zainteresowanie tego rodzaju formą konkursu turystów odwiedzających ŚPN, jednocześnie zachęcamy do udziału w konkursach fotograficznych organizowanych w przyszłości przez Park.

Laureaci konkursu:

Miejsce I: MAREK LEŚ

M.Leś - Kołpaczek - zajęło I miejsce

Fot. „Kołpaczek”

Miejsce II: Karolina Kalisz

Karolina Kalisz - Rzeźby przyrody w ŚPN - zdjęcie zajęło II miejsce

Fot. Rzeźby przyrody w ŚPN

Miejsce III: Daniel Redlica

Daniel Redlica - Nad Czarną Wodą - zdjęcie zajęło III miejsce

Fot. Nad Czarną Wodą

Marcin Sikorski