Wyniki konkursu na edukacyjną prezentację multimedialną o Świętokrzyskim Parku Narodowym

Konkurs dla klas I oraz II ze szkół gimnazjalnych współpracujących z ŚPN polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej dokumentującej jeden z odcinków szlaku turystycznego znajdującego się na obszarze ŚPN. Konkurs miał charakter zespołowy. Mogły w nim brać udział zespoły czteroosobowe.  Każda ze szkół mogła opracować dowolną ilość prezentacji, przy czym dana osoba mogła znajdować się tylko w jednym zespole i wykonywać tylko jedną prezentację. Regulamin konkursu wraz z zaproszeniami do udziału w konkursie został przesłany do szkół na początku września. Termin nadsyłania prac minął 18 października. Do tego terminu wpłynęło do Dyrekcji SPN w Bodzentynie 20 prac z 5 szkół gimnazjalnych (Gimnazjum Bodzentyn – 8 prezentacji, Łączna – 5, Nowa Słupia – 5, Rudki – 1, Wzdół Rządowy – 1). Szkoły biorące udział w konkursie pochodziły z 3 gmin zlokalizowanych na terenie dwóch powiatów (kieleckiego i skarżyskiego). Prezentacje oceniało jury złożone z 5 osób. Szczególnie wysoko były punktowane prace wykonane przy zastosowaniu własnych zdjęć, tekstów oraz w oryginalny sposób dokumentujące wartości przyrodnicze i kulturowe ŚPN. Jury zwracało uwagę również na atrakcyjność formy przekazu oraz wartość merytoryczną prezentacji. Po przyznawaniu punktów, sporządzono arkusz wyników.

Po podliczeniu punktów uzyskano następujące wyniki:

I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum Nowa Słupia w składzie: Mateusz Ocios, Artur Nowiński, Maciej Wojciechowski, Artur Łojek – (nagroda dla każdego ucznia – aparat fotograficzny, piłka do gry w siatkówkę, plecak turystyczny)

II miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum Wzdół Rządowy w składzie: Katarzyna Fąfara, Natalia Kręcisz, Weronika Białek, Katarzyna Michta – (nagroda dla każdego ucznia – odtwarzacz mp4, piłka do gry w siatkówkę, plecak turystyczny)

III miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum Rudki w składzie Izabela Życińska, Dominika Mrozowska, Bartosz Gawlik, Krzysztof Dziółko – (nagroda dla każdego ucznia – pendrive, piłka do gry w siatkówkę, plecak turystyczny)

Zakup nagród na konkurs dla szkół gimnazjalnych był możliwy dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach umowy 49/13.

Wszystkim biorącym udział w konkursie dziękujemy za wkład w tworzenie prezentacji, a zwycięzcom gratulujemy wielu ciekawych pomysłów zawartych w prezentacjach dokumentujących wartości przyrodnicze i kulturowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

wfosigw_logo100x100 Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ŚPN logo