Wystawa prac „Nasze Sowy”

Zapraszamy na wystawę „Nasze Sowy” prac plastycznych uczniów z klas IV i V Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, znajdującą się w holu dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4. Prace uczniów powstały w związku z programem „Aktywna Ochrona Sów w Polsce” www.sowy.fwie.eco.pl oraz we współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Opiekunem uczniów prezentowanych prac jest Pani Bożena Pożoga i z jej inicjatywy wystawa powstała. Dziękujemy za współprace.

Małgorzata Ossowska 11.03.2008