XII Rajd Edukacyjny – Puszcza Jodłowa – podsumowanie

21 października 2022 roku odbyła się XII edycja Rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”. W rajdzie edukacyjnym wzięło udział 8 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie, Szkoła Podstawowa w Mirocicach, Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi, Szkoła Podstawowa w Lechowie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nizinach. W trakcie rajdu drużyny rozwiązywały pytania testowe i zadania-zagadki o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej na 6 punktach sprawdzających wiedzę.

Najwięcej punktów zdobyły następujące drużyny:
1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie
3. Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi

Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w rajdzie.
Zapraszamy w przyszłym roku!!!