XXXVI Pestalozzianistyczny Rajd Zastępów „Iskierka”

Świętokrzyski Park Narodowy objął patronatem honorowym  XXXVI Pestalozzianistyczny Rajd Zastępów „Iskierka”. Rajd organizowany jest przez Komendę Hufca ZHP Kielce- Miasto im. Obrońców Westerplatte dla harcerzy i zuchów z całego kraju. Rajd odbywać się będzie w dniach w dniach 23-25 maja 2014r.