Zagadnienia na IX Rajd edukacyjny – Puszcza jodłowa

Do IX Rajdu edukacyjnego pozostał już tylko tydzień. Dla uczestników podajemy tematykę zadań-zagadek na punktach sprawdzających:

  • Poznajemy Parki Krajobrazowe województwa świętokrzyskiego
  • Rozpoznajemy drzewa i krzewy leśne
  • Gatunki obce roślin i zwierząt w Polsce
  • Przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego w skrócie
  • Płazy i gady Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  • Ptaki i ssaki Świętokrzyskiego Parku Narodowego