Zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) na obszarze parku narodowego

Przypominamy o zakazie używania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) na obszarze parku narodowego. Na podstawie art. 124, ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. 2013 poz. 1393 z późn. zm.)  Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego w trybie art. 122.