Zaktualizowane wysokości Łysicy i Góry Agaty

Jeszcze do niedawna Łysica – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich mierzył 611,8 m n.p.m. wierzchołek Skała Agaty potocznie zwana Zamczyskiem – 608,4 m n.p.m. W trakcie badań przeprowadzonych przez naukowców  z Politechniki Świętokrzyskiej, katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami, dr Macieja Hajdukiewicza i dr inż. Ihora Romanyshyna okazało się, że wysokości na modelu terenu różnią się od wartości podawanych na mapach, gdzie Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Skała Agata.  Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów dwiema niezależnymi metodami –przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych. Obie te metody potwierdziły, że wschodni wierzchołek Łysicy zwany Skałą Agaty jest wyższy od wierzchołka wschodniego Łysicy. Badacze opisali sprawę w artykule naukowym „Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS”, który ukazał się w 2017 r. w piśmie „Structure and Environment”. Pomiary powtórzono metodą precyzyjną – statycznym pomiarem GNSS.  Z pomiarów tych wyszły jeszcze wyższe wartości. Szczegółowe pomiary zostały opublikowane w artykule naukowym „Pomiar wysokościowy Góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznym”, który ukazał się w 2019 r. w piśmie „Structure and Environment”. 

Po zapoznaniu się z wynikami badań Świętokrzyski Park Narodowy postanowił uregulować formalnie czyli zarejestrować nowe wysokości zachodniego i wschodniego wierzchołka Łysicy w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Prace te zlecono naukowcom z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy z uprawnionym geodetą powtórzyli pomiary, przeprowadzili całą procedurę związaną ze sporządzeniem operatu pomiarowego i przekazaniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Do zasobu zostały przyjęte nowe wysokości Łysica (wierzchołek zachodni z krzyżem – 613,31 m n.p.m., a wierzchołek wschodni Skała Agaty – 613,96 m n.p.m. W dalszym ciągu najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest Łysica (wierzchołek wschodni zwany Skałą Agaty).

 

Literatura:

  1. Hajdukiewicz M., Romanyshyn I. Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS. Structure and Enviroment vol. 9, 2/2017: 125 -132.
  2. Hajdukiewicz M., Romanyshyn I. Pomiar wysokościowy Góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych. Structure and Enviroment vol. 11, 2/2019: 153 -164.

Paulina Sikora-Marzec

ŁysicaMapy z naniesionymi wysokościami - Skała AgataMapy z naniesionymi wysokościami - Łysica