Zaproszenie na II spotkanie informacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

loga-plan-ochrony

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na II spotkanie informacyjne dla lokalnych społeczności, które odbędzie się dnia  30 września 2013 roku o godz.10.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Program spotkania

godz. 10.00                             Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników

godz. 10.00-10.10               Omówienie planu spotkania, wstępne przedstawienie dotychczas wykonanych prac

Prezentacje tematyczne sporządzone na bazie wyników inwentaryzacji,  wykonanych w ramach przygotowywania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

godz. 10.10-10.30                Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN

godz. 10.30-10.50               Warunki geologiczne, geomorfologiczne i glebowe  ŚPN

godz. 10.50-11.40                Charakterystyka drzewostanów ŚPN

godz. 11.40-12.00                Charakterystyka flory i zbiorowisk roślinnych ŚPN

godz. 12.00-12.15                 Przerwa kawowa

godz. 12.15-12.30                 Charakterystyka wód i torfowisk ŚPN

godz. 12.30-12.50                Charakterystyka fauny ŚPN

godz. 12.50-13.10                Charakterystyka walorów kulturowych ŚPN

godz. 13.10-13.30                Charakterystyka walorów krajobrazowych ŚPN

godz. 13.30–14.00              Pytania, uwagi, wnioski i dyskusja

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału wraz z podaniem liczby osób reprezentujących do dnia 23 września br.  pocztą elektroniczną dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl lub telefonicznie 41 311 51 06