Zaproszenie na V spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na IV spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia  2 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

PROGRAM
V spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach opracowania planu ochrony
Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

 

  1. Projektowane działania ochronne i monitoring
  2. Przebieg „strefy ekotonowej” wokół granic Parku

Godz.9.00-9.15

Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

Godz.9.15-10.15

  • Omówienie działań ochronnych wynikających z planu ochrony
  • Omówienie przewidywanych działań monitoringowych

Godz. 10.15-11.15

  • Dyskusja na temat działań ochronnych

Godz. 11.15 – 11.45

Przerwa kawowa

Godz. 11.45-15.00

  • Prezentacja zasięgu „strefy ekotonowej” w poszczególnych gminach
  • Dyskusja dot. przebiegu „strefy ekotonowej” w poszczególnych gminach

Godz. 15.00

Zakończenie spotkania

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału wraz z podaniem liczby osób reprezentujących do dnia 26 maja br.  pocztą elektroniczną dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl lub telefonicznie 41 311 51 06