Zaproszenie na VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na VI spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia  11 sierpnia 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

PROGRAM

VI spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach opracowania

 planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

 

  1. Omówienie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  2. Udzielenie odpowiedzi na pytania i uwagi zgłoszone do projektu „strefy ekotonowej”

Godz.9.00-9.15

Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

Godz.9.15-11.30

  • Przedstawienie formalnych aspektów zatwierdzania planu ochrony – Tomasz Figarski
  • Przedstawienie projektu rozporządzenia – Tomasz Figarski
  • Dyskusja

Godz. 11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

Godz. 12.00-15.00

  • Przedstawienie uwag zgłoszonych do projektu „strefy ekotonowej” – Małgorzata Strzyż
  • Dyskusja

Godz. 15.00

Zakończenie spotkania

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału wraz z podaniem liczby osób reprezentujących do dnia 5 sierpnia  br.  pocztą elektroniczną dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl lub telefonicznie 41 311 51 06