Zaproszenie na wystawę

Czy wiesz w którym Parku Narodowym na świecie można spotkać pandę wielką? Gdzie można zobaczyć wodospad składający się z 270 kaskad spadających do miejsca zwanego Diabelską Gardzielą? W którym Parku możemy wędrować przez ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym?
Odpowiedzi na wszystkie te pytania  i wiele innych ciekawych informacji znajdziesz na niewielkiej wystawie  pt. „Parki Narodowe na świecie”, którą można zobaczyć  w holu budynku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie.   Zaprezentowano na niej 18 parków narodowych lub rezerwatów. Wybrano  po 3 z każdego kontynentu, staraliśmy się przedstawić najciekawsze, najbardziej charakterystyczne  lub najznamienitsze  dla omawianego regionu.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.
Zapraszamy do obejrzenia !

Ustawa o ochronie przyrody z roku 2004 wprowadziła nową formę ochrony przyrody w Polsce. Mamy więc obok parków narodowych, krajobrazowych czy  rezerwatów   – obszary Natura 2000. Natura 2000 są to obszary wyznaczone według jednolitych kryteriów w całej Unii Europejskiej, w sposób zapewniający ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy. Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach Natura 2000 utworzono specjalny obszar ochronny (SOO) siedlisk o nazwie „Łysogóry”. Na obszarze tym stwierdzono 7 rodzajów siedlisk  oraz łącznie dotychczas 31 gatunków roślin i zwierząt tzw. „siedlisk i gatunków naturowych” to znaczy takich dla których konieczne jest wyznaczenie obszaru Natura 2000. Jakie gatunki zwierząt i roślin oraz zbiorowiska roślinne chronione są w ramach Natury 2000?
Przyjdź i zobacz na niewielkiej wystawie „Świętokrzyski Park Narodowy w europejskiej sieci Natura 2000”.
Wystawa można oglądać w holu na parterze budynku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

Małgorzata Ossowska