Zaproszenie na XII Rajd Edukacyjny „Puszcza Jodłowa”

Rajd Edukacyjny Puszcza Jodlowa - baner

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI do udziału w XII edycji Rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”, który odbędzie się 21 października 2022 roku (piątek).

Rajd edukacyjny to forma konkursu wiedzy o Świętokrzyskim Parku Narodowym i nie tylko, dla maksymalnie 15 szkół podstawowych.

Drużyny 4-osobowe z poszczególnych szkół pod opieką nauczyciela wędrują ok. 8 km odcinkiem szlaku niebieskiego im. Edwarda Wołoszyna ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po drodze każda drużyna rozwiązuje pytania testowe i zadania-zagadki o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej na 6 punktach sprawdzających wiedzę.

Zebrane w trakcie rajdu punkty pozwolą nam wyłonić trzy najlepsze drużyny.

Na zakończenie rajdu tradycyjnie odbywa się ognisko wraz poczęstunkiem oraz podsumowanie imprezy z uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów.

!!!Warunkiem udziału w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 13 października 2022 r. oraz pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu rajdu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych zgód na udział dzieci w rajdzie.

Dokładniejsze informacje dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zakładce XII Rajd Edukacyjny Puszcza Jodłowa.

Plakat - XII Rajd Edukacyjny Puszcza Jodłowa.