Publikacja o chrząszczach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Miło jest nam poinformować, że nasi pracownicy Lech Buchholz i Paulina Sikora-Marzec brali udział w pracach nad publikacją o chrząszczach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Entomologicznego jest dostępne w formie PDF na stronie http://pte.au.poznan.pl/we/2021/Buchholz-i-in-Supplement.pdf  

PGE wspiera Świętokrzyski Park Narodowy

W ramach programu Grupy PGE „Lasy Pełne Energii” PGE przeznaczyła środki na montaż instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Parku Narodowym. PGE wsparła Świętokrzyski Park Narodowy darowizną na montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna jednego z budynków parku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na… Continue reading PGE wspiera Świętokrzyski Park Narodowy

Konkurs – październik 2021

Jak nazywa się ptak na zdjęciu? W miesiącu październiku zaprezentowaliśmy w pytaniu konkursowym ptaka – to pliszka górska Motacilla cinerea. To gatunek małego ptaka z rodziny pliszkowatych. Naukowa nazwa cinerea pochodzi z łaciny i oznacza kolor popielatoszary, co odnosi się do ubarwienia głowy i grzbietu pliszek górskich. Charakterystyczną cechą pliszki górskiej jest bardzo długi ogon,… Continue reading Konkurs – październik 2021

„Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów

W imieniu Roztoczańskiego Parku Narodowego zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów. Celem konkursu jest: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności… Continue reading „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów

Uwaga! Prace remontowe w Świętej Katarzynie

Przy wejściu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Świętej Katarzynie na odcinku szlaku czerwonego w pobliżu kapliczki i źródełka świętego Franciszka będą wykonywane prace remontowe. Aby nie kolidowały one z ruchem turystycznym wyznaczono obejście. Prosimy o zachowanie ostrożności i niewchodzenie na ten teren. Prowadzone prace mają na celu wymianę zużytych urządzeń turystycznych, budowę toalety i… Continue reading Uwaga! Prace remontowe w Świętej Katarzynie

Zmiana rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie opłat za wstęp do parków narodowych

Świętokrzyski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w dniu 7 października 2021 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Rozporządzanie określa parki narodowe, w których za wstęp pobierane będą opłaty. Od momentu… Continue reading Zmiana rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie opłat za wstęp do parków narodowych