Zamówienia publiczne ogłaszane w ramach realizacji projektu CE ŚPN

Zamówienia są realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN

W dniu 23 stycznia 2024 r. w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet: FEPW II. Energia i klimat, Działanie: 2.3. Bioróżnorodność, na kwotę 49 576 651,95 złotych. Planowany całkowity… Czytaj dalej Konferencja prasowa dotycząca budowy Centrum Edukacyjnego ŚPN

Zamówienia publiczne ogłaszane w ramach realizacji projektu CE ŚPN

Zamówienia są realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.

Umowa na realizację projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego ŚPN wraz z ekspozycją przyrodniczą” podpisana

W dniu 30 listopada 2023 r. w Warszawie Świętokrzyski Park Narodowy reprezentowany przez Dyrektora Jana Reklewskiego, podpisał umowę na realizację projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet: FEPW II. Energia i klimat Działanie: 2.3. Bioróżnorodność. Projekt zakłada budowę nowoczesnego Centrum Edukacyjnego wraz z ekspozycją przyrodniczą o powierzchni około 3 tys. m2,… Czytaj dalej Umowa na realizację projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego ŚPN wraz z ekspozycją przyrodniczą” podpisana