Zaproszenie na spotkanie dotyczących przygotowywanego projektu – Planu ochrony ŚPN

W związku z licznymi pytaniami w ramach konsultacji społecznych dotyczących przygotowywanego projektu „Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, sala nr 5. Zapraszamy!

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do Zawiadomienia o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu… Czytaj dalej Zawiadomienie o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony… Czytaj dalej Zawiadamiam o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Relacja z VI spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Szóste spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033, odbyło się 11 sierpnia 2014 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. PROGRAM VI spotkania informacyjnego w ramach opracowania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Omówienie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego Udzielenie… Czytaj dalej Relacja z VI spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Zaproszenie na VI spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na VI spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia  11 sierpnia 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Sprawozdanie BULiGL za II kwartał 2014 r

Sprawozdania BULiGL za II kwartał 2014r. z wykonania zadania pt.: Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu