Relacja z V spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 2 czerwca 2014 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. PROGRAM V spotkania informacyjnego w ramach opracowania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000  Bodzentyn 2 czerwca 2014 r. Projektowane działania ochronne i monitoring Przebieg „strefy ekotonowej” wokół granic… Czytaj dalej Relacja z V spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Zaproszenie na V spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na IV spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia  2 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Sprawozdanie BULiGL za I kwartał 2014 r

Sprawozdania BULiGL za I kwartał 2014r. z wykonania zadania pt.: Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

Sprawozdanie BULiGL za IV kwartał 2013 r

Sprawozdania BULiGL za IV kwartał 2013r. z wykonania zadania pt.: Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

Relacja z IV spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 4 grudnia 2013 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kolejne spotkanie było na temat:  Charakterystyka, cele ochrony, zagrożenia i zadania ochronne walorów kulturowych i krajobrazowych Parku oraz zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, udostępnianiem i edukacją Zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji w czterech  blokach… Czytaj dalej Relacja z IV spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Zaproszenie na IV spotkanie informacyjne dotyczące projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na IV spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia  4 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.