Sprawozdania BULiGL za I kwartał 2013r.

Sprawozdania BULiGL za I kwartał 2013r. z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

I spotkanie informacyjne dotyczące planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

Pierwsze spotkanie informacyjnego dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów w ramach prac nad projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W ramach spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia: Prezentacja dotycząca Parku (omówienie historii, funkcjonowania, podstawowe informacje o parku) – (Dr Lech… Czytaj dalej I spotkanie informacyjne dotyczące planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000