Sprawozdanie z III spotkania informacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 29 października 2013 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tematem kolejnego spotkania była strategia ochrony walorów Parku i obszaru Natura 2000. Omówiono również zagrożenia zachowania celów ochrony Parku i obszaru Natura 2000 Łysogóry. Zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji… Czytaj dalej Sprawozdanie z III spotkania informacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Zaproszenie na III spotkanie informacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na III spotkanie informacyjne dla lokalnych społeczności, które odbędzie się dnia  29 października 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Sprawozdanie z II spotkania informacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 30 września 2013 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.  Podczas spotkania przedstawiono prezentacje tematyczne sporządzone na bazie wyników inwentaryzacji,  wykonanych w ramach przygotowywania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Zagadnienia związane z ewidencją gruntów i stosunkami własnościowymi ŚPN (Krzysztof Haczek)… Czytaj dalej Sprawozdanie z II spotkania informacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

Sprawozdania BULiGL za III kwartał 2013r.

Sprawozdania BULiGL za III kwartał 2013r. z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

Zaproszenie na II spotkanie informacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na II spotkanie informacyjne dla lokalnych społeczności, które odbędzie się dnia  30 września 2013 roku o godz.10.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Sprawozdania BULiGL za II kwartał 2013r.

Sprawozdania BULiGL za II kwartał 2013r. z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu