Sprawozdania BULiGL za I kwartał 2013r.

Sprawozdania BULiGL za I kwartał 2013r. z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

Sprawozdania BULiGL za IV kwartał

Sprawozdania BULiGL za IV kwartał z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu

I spotkanie informacyjne dotyczące planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

Pierwsze spotkanie informacyjnego dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów w ramach prac nad projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W ramach spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia: Prezentacja dotycząca Parku (omówienie historii, funkcjonowania, podstawowe informacje o parku) – (Dr Lech… Czytaj dalej I spotkanie informacyjne dotyczące planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

Zaproszenie na I spotkanie informacyjne

Zaproszenie na I spotkanie informacyjne (warsztaty) dotyczące  projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry. Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z rozpoczęciem prac nad sporządzaniem „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”,

Ogłoszenie

Ogłoszenie Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z poźniejszymi zmianami.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199,… Czytaj dalej Ogłoszenie

Aktualności – Plan ochrony

Kwartalne sprawozdania z wykonania zadania pt. :Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10 Treść dokumentu