Pomoc w wywieszaniu pułapek feromonowych na terenie ŚPN

Termin zadania: marzec (10 dni – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy dyrekcji ŚPN) Opis zadania: Zadanie polega na wywieszaniu wraz z pracownikiem Parku pułapek feromonowych na terenie całego Parku w miejscach niedostępnych dla ruchu turystycznego, poza wyznaczonymi w Parku szlakami i ścieżkami turystycznymi, co stanowi niewątpliwą atrakcję opisanego zadania. Miejsce wykonywania zadania: teren ŚPN Wymagania: bardzo dobra kondycja fizyczna, orientacja w terenie, możliwość podnoszenia… Czytaj dalej Pomoc w wywieszaniu pułapek feromonowych na terenie ŚPN

Przygotowanie pułapek feromonowych

Termin zadania: luty-marzec (2 dni) Zadanie polega na odpowiednim przygotowaniu, naprawie i skompletowaniu pułapek feromonowych do wywieszenia na terenie ŚPN. Miejsce wykonywania zadania: siedziba Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie Wymagania: brak Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany

Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 12 sierpnia 2016 r. – 19 sierpnia 2016 r. (bez noclegu) Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN. Wymagania: Dobra orientacja w terenie. Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany

Eliminacja gatunków obcych drzew i krzewów

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni) Zadanie ma na celu eliminację gatunków obcych drzew i krzewów uznanych za inwazyjne. (dąb czerwony – siewki, podrost, oraz odrośla po osobnikach wcześniej usuniętych). Liczba wolontariuszy: 2

Wycinanie krzewów na łące

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni) Zadanie to ma celu usuwanie krzewów wskazanych przez pracownika Parku. Praca fizyczna z użyciem siekiery, sekatora, itp. Wymagania: Dobra sprawność fizyczna. Liczba wolontariuszy: 1-4

Likwidacja dzikich wysypisk

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni) Zadanie ma na celu zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Usuwane śmieci będą zbierane do worków foliowych a następnie zabierane przez pracownika Parku. Liczba wolontariuszy: 1-4