Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 11 lipca 2016 r. – 15 lipca 2016 r. Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN. Wymagania: Dobra orientacja w terenie. Kondycja fizyczna. Obsługa GPS. Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany

Likwidacja dzikich wysypisk

Termin zadania: 4 lipca 2016 r. – 8 lipca 2016 r. Zadanie ma na celu zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Usuwane śmieci będą zbierane do worków foliowych a następnie zabierane przez pracownika Parku. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 13 kwietnia 2015 r. – 17 kwietnia 2015 r. Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN. Wymagania: Dobra orientacja w terenie. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Odnowa (malowanie) kapliczek na terenie ŚPN

Termin zadania: 15 września 2014 r. – 19 września 2014 r. W ramach tego zadania wolontariusze będą również odnawiać kapliczki wymagające konserwacji. Paca ta polegać będzie w szczególności na usuwaniu zabrudzeń z drewna, przygotowaniu powierzchni do konserwacji i samej konserwacji kapliczek. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Pomoc w usuwaniu drzew przewróconych na łąki

Termin zadania: 2 czerwca 2014 r. – 13 czerwca 2014 r. Wolontariusze zgłaszający się na to zadanie będą pomagali przywrócić pożądany stan śródleśnych łąk na które przewróciły się drzewa. Usuwane drzew wykonywane będzie wraz z pracownikami Parku. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Prace przy odkrzaczaniu łąk

Termin zadania: 15 września 2014 r. – 26 września 2014 r. Wolontariusze zgłaszający się na to zadanie będą pomagali przywrócić pożądany stan śródleśnych łąk, stale zarastanych przez krzewy i drzewa. Usuwane podrostów drzew, rosnących na łąkach wykonywane będzie wraz z pracownikami Parku. Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany