Dla koordynatorów ze szkół lokalnych

Projekt edukacyjny, fot. P. KozłowskaProjekt edukacyjny „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze” – cykl wycieczek edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin graniczących z ŚPN zakłada przeprowadzenie 15 wycieczek przybliżających wartości przyrodnicze i kulturowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz gminy Bodzentyn uczniom szkół lokalnych. W ramach kilkugodzinnych wycieczek uczniowie odwiedzą Świętokrzyski Park Narodowy, muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie, Zagrodę Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz MGCKiT w Bodzentynie. Dla uczestników wycieczek zaplanowano konkurs na „Przyrodnicze fotostory”.


Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursach edukacyjnych organizowanych w ramach Programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W tym roku szkolnym do udziału zapraszamy uczniów klas I-III oraz V-VI szkół Podstawowych. Warunkiem udziału w konkursach edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych jest obecność szkoły w projekcie edukacyjnym „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”.