Konkurs na prezentację multimedialną dla klas I-II gimnazjum

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza uczniów klas I oraz II z Gimnazjów lokalnych do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej pt: „Nasz kandydat na pomnik przyrody” – ukazujący ciekawy obiekt przyrodniczy we własnej okolicy np.: okazałe drzewo, krzew lub ich zgrupowanie (aleję), duże głazy, skałki, źródło, wywierzysko, przełom rzeczny, wodospad, jaskinie – jako potencjalnego kandydata na pomnik przyrody. Należy go opisać, dokonać pomiarów, ukazać na mapie sytuacyjnej i zaproponować formę zabezpieczenia przed dewastowaniem oraz możliwość jego udostępnienia.

Prezentację należy wykonywać wyłącznie w zespołach czteroosobowych. Dokładny regulamin konkursu oraz niezbędne do udziału formularze zgłoszeniowe dostępne poniżej do pobrania.

Regulamin konkursu dla klas I oraz II z Gimnazjów biorących udział w programie edukacyjnym w 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy


2016-09-01

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursach edukacyjnych organizowanych w ramach Programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W tym roku szkolnym do udziału zapraszamy uczniów klas I oraz II gimnazjum.

Konkurs będzie polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej pt: „Nasz kandydat na pomnik przyrody” – ukazujący ciekawy obiekt przyrodniczy we własnej okolicy np.: okazałe drzewo, krzew lub ich zgrupowanie (aleję), duże głazy, skałki, źródło, wywierzysko, przełom rzeczny, wodospad, jaskinie – jako potencjalnego kandydata na pomnik przyrody. Należy go opisać, dokonać pomiarów, ukazać na mapie sytuacyjnej i zaproponować formę zabezpieczenia przed dewastowaniem oraz możliwość jego udostępnienia.

Prezentację należy wykonywać wyłącznie w zespołach czteroosobowych. Opisane prezentacje wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 24.10.2016 r.

Bezwzględnym warunkiem udziału w konkursach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestników projektu. Formularze dostępne na stronie ŚPN.

Informujemy również, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: radioodtwarzacze cd, lunety obserwacyjne, odtwarzacze mp4, piłki. Dodatkowo zostaną nagrodzone szkoły (stół do gry w tenisa).     W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Adamczykiem pod numerem  41 311 51 06 wew. 60

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego był możliwy dzięki wsparciu finansowym WFOŚiGW w Kielcach w ramach umowy numer 145/16.