Zamówienia publiczne ogłaszane w ramach realizacji projektu CE ŚPN

FEPW_RP_UE

Zamówienia są realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nr FEPW.02.03-IW.01-0001/2023 „Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet. FEPW II. Energia i klimat Działanie 2.3. Bioróżnorodność.


2024-04-05

„Wyłonienie usługodawcy na przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych:

1. Zaprojektuj i wybuduj „Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

2. Nadzór inwestorski. – II postępowanie

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c39b65b1-f323-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Termin składania ofert: 15.04.2024 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 15.04.2024 rok, godz. 11:30.