Łysogóry skarb natury – akcja sprzątania Gór Świętokrzyskich

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w akcji sprzątania Gór Świętokrzyskich pn. „„Łysogóry skarb natury” „. W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy przyrody, którzy z zaniepokojeniem obserwują narastający problem zaśmiecania Parku. Zależy nam na zaangażowaniu zarówno osób prywatnych, jak i instytucji, aby wspólnie podjąć działania na rzecz ochrony i zachowania piękna naszego regionu.

Celem akcji jest dbanie o czystość i piękno Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez zbieranie i utylizację śmieci pozostawionych na terenie parku. Ponadto, podczas sprzątania będzie prowadzona pogawędka o konieczności szacunku i dbałości o środowisko naturalne. Akcja ma również na celu zachęcenie lokalnych społeczności oraz wolontariuszy do integracji oraz aktywnego udziału w wydarzeniu.

Akcja odbędzie się 9 września 2023 roku (sobota). Startujemy z Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ul. Suchedniowska 4, Bodzentyn) o godzinie wyznaczonej przez Organizatora i przekazanej mailowo osobom zakwalifikowanym do udziału w akcji.

Przed rozpoczęciem Akcji zostanie przeprowadzony krótki instruktaż dotyczący segregacji śmieci i bezpieczeństwa podczas pracy. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, które zostaną przypisane konkretnej lokalizacji wyznaczonej do sprzątania. Zostaną również wyposażeni w artykuły BHP: rękawice, worki na śmieci i chwytaki itp.

Po zakończeniu Akcji planowany jest poczęstunek oraz wręczenie upominków. 

Osoby chętne do udziału w Akcji muszą zapoznać się z poniższym regulaminem i wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona do 80 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w akcji jest BEZPŁATNY. W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa, bez gwarancji udziału w akcji.

 

Poniżej dostępny jest regulamin akcji sprzątania Gór Świętokrzyskich „Łysogóry skarb natury”, formularz zgłoszeniowy i wzór zgody rodziców/opiekunów dziecka!!!

Regulamin akcji sprzątania śmieci w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Wzór zgody rodziców/opiekunów dziecka


Uwaga! W związku z osiągnięciem limitu osób na akcję sprzątania Gór Świętokrzyskich „Łysogóry skarb natury” przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.


Łysogóry skarb natury - plakat