Dodajemy energii ptakom na zimę

Dodajemy energii ptakom na zimę - plakat

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w nowym projekcie edukacyjnym pn. „Dodajemy energii ptakom na zimę”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny ŚPN i w dalszej kolejności innych leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Ideą projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce, ich zwyczajów oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki zimą. W tym projekcie chcemy uwrażliwić młodych ludzi na piękno otaczającego świata oraz ukształtować właściwe postawy poprzez czynny udział w ochronie rodzimej przyrody.

W projekcie planujemy udział maksymalnie 15 szkół podstawowych. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt rozpocznie się 14 listopada 2022 roku i będzie trwać do 28 lutego 2023 roku.

Zakwalifikowane do udziału szkoły otrzymają na stałe: karmniki, zapas karmy dla ptaków, zestaw atlasów do rozpoznawania ptaków. Na czas trwania projektu szkoła otrzyma także lornetkę.

Zadaniem szkoły będzie udział w specjalnie przygotowanej prelekcji, montaż otrzymanych karmników na terenie szkoły, stałe dokarmianie ptaków oraz regularne uzupełnianie na bieżąco dziennika obserwacji „Atlas ptaków naszego karmnika”.

Warunkiem udziału w projekcie jest zapoznanie się z regulaminemmetodyką oraz  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 31 października 2022 r.

Projekt „Dodajemy energii ptakom na zimę” jest finansowany ze środków Fundacji PGE.


W związku z wyczerpaniem limitu uczestników w projekcje informujemy, że zakończyliśmy nabór. Dziękujemy za zainteresowanie. Ze szkołami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie będziemy kontaktować się w najbliższym czasie.


Projekt edukacyjny – Dodajemy energii ptakom na zimę – już wystartował!