Takie małe, a takie ważne

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w nowym projekcie edukacyjnym pn. „Takie małe, a takie ważne”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych szkół podstawowych z otuliny ŚPN lub innych szkół.

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znajomości świata pszczołowatych i innych dzikich zapylaczy, ich zwyczajów oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się, aby nie wyginąć. W tym projekcie chcemy uwrażliwić młodych ludzi na piękno otaczającego świata oraz ukształtować właściwe postawy poprzez czynny udział w ochronie rodzimej przyrody.

W projekcie planujemy udział maksymalnie 15 szkół podstawowych. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt rozpocznie się w maju 2023 roku i będzie trwać do sierpnia 2023 roku.

Zakwalifikowane do udziału szkoły otrzymają na własność:

 1. hotelik z przeznaczeniem dla pszczołowatych;
 2. zapas nasion roślin miododajnych.

Zadaniem szkoły będzie zapoznanie się z materiałami o pszczołowatych i innych dzikich zapylaczach, stworzenie miejsca przyjaznego pszczołom i innym dzikim zapylaczom tzw. „dziki zakątek” poprzez montaż hoteliku na terenie szkoły i wysianie nasion roślin miododajnych.

Ponadto zadaniem szkoły będzie na podstawie obserwacji „dzikiego zakątka”  wykonanie pracy plastycznej związanej z projektem oraz opcjonalnie dodatkowej pracy plastycznej zgodnej z założeniami regulaminu.

Warunkiem udziału w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem oraz  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 31 maja 2023 r.


  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


  Projekt „Takie małe a takie ważne” jest finansowany ze środków Fundacji PGE.

  PGE_Fundacja_logo_pion

  Projekt „Takie małe a takie ważne” jest częścią projektu „Z pozytywną energią po Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

  Takie małe, a takie ważne - Plakat