XII Rajd Edukacyjny Puszcza Jodłowa

Rajd Edukacyjny Puszcza Jodlowa - baner

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI do udziału w XII edycji Rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”, który odbędzie się 21 października 2022 roku (piątek).

Rajd edukacyjny to forma konkursu wiedzy o Świętokrzyskim Parku Narodowym i nie tylko, dla maksymalnie 15 szkół podstawowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Drużyny 4-osobowe z poszczególnych szkół pod opieką nauczyciela wędrują ok. 8 km odcinkiem szlaku niebieskiego im. Edwarda Wołoszyna ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po drodze każda drużyna rozwiązuje pytania testowe i zadania-zagadki o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej na 6 punktach sprawdzających wiedzę.

Zebrane w trakcie rajdu punkty pozwolą nam wyłonić trzy najlepsze drużyny.

Na zakończenie rajdu tradycyjnie odbywa się ognisko wraz poczęstunkiem oraz podsumowanie imprezy z uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów.


Poniżej dostępny jest regulamin rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”, formularz i wzór zgody!!!

Regulamin Rajdu Edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”

Zgoda rodzica na uczestnictwo w Rajdzie

!!!Warunkiem udziału w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 13 października 2022 r. oraz pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu rajdu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych zgód na udział dzieci w rajdzie.


Tematyka zadań na 6 punktach kontrolnych sprawdzających wiedzę:

(podana kolejność jest przypadkowa)

  • Czyj to trop?
  • Grzyby w Świętokrzyskim Parku Narodowym
  • Najciekawsze miejsca w Świętokrzyskim Parku Narodowym
  • Parki Krajobrazowe województwa świętokrzyskiego
  • Ptaki Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  • Fenologiczne pory roku

Lista startowa na XII Rajd edukacyjny „Puszcza Jodłowa” 21.10.2022 Święta Katarzyna – Bodzentyn

Nr Nazwa szkoły Godzina STARTU
1 Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie 9:00
2 Szkoła Podstawowa w Leśnej 9:05
3 Szkoła Podstawowa w Śniadce 9:10
4 Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej 9:15
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie 9:20
6 Szkoła Podstawowa w Mirocicach 9:25
7 Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi 9:30
8 Szkoła Podstawowa w Lechowie 9:35
9 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach 9:40
10 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach 9:45
11 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nizinach 9:50

PORADNIK na RAJD