Drzewo miejscem gniazdowania

Drzewa to miejsce zamieszkania wielu gatunków ptaków. Gniazda w dziuplach,
te zbudowane w koronie lub uwite w gęstych gałęziach młodych drzew są niedostępne dla drapieżników i zapewniają bezpieczny dom dla piskląt. Ptaki zakładające gniazda
w dziuplach to dziuplaki wykorzystujące stare spróchniałe pnie z wykutymi przez dzięcioły dziuplami. W dziuplach gnieżdżą się sikory, kowaliki jak również niektóre gatunki sów,
w tym puszczyki i puszczyk uralski będący największą sową w Parku.