Martwe drzewo

W parku praktycznie wszędzie można zobaczyć obumarłe i powalone drzewa. Często pojawia się pytanie, dlaczego tak jest. Ich występowanie jest bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania lasu. Brak martwych drzew powoduje zmniejszenie miejsc rozwoju wielu zwierząt, grzybów śluzowców i bakterii, które zasiedlając je przyczyniają się do rozkładu drewna. Występowanie takiego drewna powoduje zachowanie wielu organizmów stanowiących unikalny składnik lasów o charakterze naturalnym. Więcej informacji
o obumarłym drzewie znajdziecie w folderze: Drugie życie powalonej jodły, czyli pełen życia świat „martwego drewna”.

            Na końcu ścieżki można zobaczyć najbardziej malownicze z Łysogórskich gołoborzy, które możemy podziwiać z galerii widokowej na Łysej Górze (Świętym Krzyżu). Więcej informacji o tym niezwykłym miejscu możecie znaleźć w folderze: „Gołoborze – świętokrzyskie laboratorium geologiczne”.

            Około stu metrów dalej w kierunku klasztoru mieści się również Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Multimedialna wystawa, po której oprowadza światło i dźwięk, ukazuje największe walory przyrodnicze i kulturowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wystawa przedstawia także ciekawostki świata przyrody, mieszkańców tych terenów w minionych okresach geologicznych oraz historię przekształcania krajobrazu przez człowieka. Więcej informacji o Muzeum można znaleźć
w „Przewodniku edukacyjnym po Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.