Piętra lasu

W tych lasach można zauważyć kilka poziomów roślinności naukowo zwanych piętrami: ściółkę, runo, podszyt oraz korony drzew. W ściółce i warstwie runa żyje większość roślin, zwierząt i grzybów. Podszyt tworzą krzewy i młode drzewa, a piętro koron – wysokie drzewa. W każdym poziomie najczęściej rosną inne gatunki roślin, krzewów i drzew.
W najwyższym piętrze odkryjecie jodłę, buka lub świerka. Bez koralowy, kruszynę pospolitą w piętrze podszytu, a borówkę czarną, konwalijkę dwulistną i szczawik zajęczy w warstwie runa. Oczywiście w każdym z tych poziomów spotkacie również zwierzęta: myszy, kunę leśną, popielicę czy wiewiórkę albo zaskrońca.