Grudzień 2011

Jaki to owad? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

 

 

W miesiącu grudniu na konkursowym zdjęciu zamieściliśmy chrząszcza z rodziny zgniotkowatych – zgniotka cynobrowego (Cucujus cinaberinus). Jest to gatunek będący reliktem lasów naturalnych, zagrożony przez gospodarkę leśną. Zasiedla drzewa martwe albo będące w ostatnim stadium zamierania, przede wszystkim stare, o dużej średnicy i z grubą korą. Obecne w lasach gospodarczych drzewa takie występują w  niedostatecznych ilościach. Zamieszkuje różne gatunki drzew liściastych i iglastych. Larwy żerują w warstwie gnijącego łyka pod lekko odstającą korą.  Zarówno larwy jak i owady dorosłe (imago) odżywiają się rozłożonym łykiem poprzerastanym grzybnią, oraz mogą być drapieżnikami larw i poczwarek innych owadów podkorowych. Gatunek całym swoim cyklem rozwojowym i morfologią przystosowany do życia pod korą; świadczy o tym m.in. silnie grzbietobrzusznie spłaszczone ciało zarówno larw, jak i owadów dorosłych. Polska nazwa rodzajowa gatunku pochodzi właśnie od silne spłaszczonego ciała. Zgniotek cynobrowy jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą w Polsce.  Chroniony jest również w prawie europejskim i jest wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.

Laureatem konkursu w miesiącu grudniu został Michał Grabowski z Warszawy.   Gratulujemy!