Konkurs – Czerwiec 2013

Jaki  to ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską

 fot. P. Szczepaniak

W miesiącu czerwcu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy piegżę  (Sylvia curruca). Jest to skromnie ubarwiona pokrzewka. Występuje na terenie całego kraju, w górach dochodzi do wysokości 1500 m n.p.m. Zamieszkuje zadrzewienia i zakrzewienia w krajobrazie otwartym, wzdłuż dróg i miedz, skraje lasów, młode uprawy leśne, zieleń wiejska i miejska, parki, ogrody. Występuje chętnie w osadach ludzkich, nawet w miastach, gdzie swą obecność ogłasza prostym, klekocącym śpiewem. Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy. Gniazdo zakłada nisko w gęstym krzaku lub żywopłocie, dobrze osłonięte, zbudowane z luźno ułożonych łodyżek i traw tworzących przejrzystą konstrukcję, wyściółka skąpa z traw i włosia. Odżywia się drobnymi bezkręgowcami, głównie owadami. Gatunek chroniony

Laureatem konkursu w miesiącu czerwcu została Kinga Sobaś z Kielc. Gratulujemy!