Konkurs – sierpień 2014

Jakie to zwierzę?  Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. P. Szczepaniak

W miesiącu sierpniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy skoczogonka czwórzębiec bielański (Tetrodontophora bielanesis). Jest to największy w faunie europejskiej (do 9 mm długości), intensywnie ubarwiony skoczogonek. Często występuje masowo. Ciekawa jest historia odkrycia gatunku. Został on odkryty w Lesie Bielański w Warszawie. Odkrył go i opisał dla światowej nauki wybitny nasz dziewiętnastowieczny przyrodnik zoolog Antoni Waga w 1842 roku. Inna nazwa polska dla tego gatunku brzmi mechowatka.

Laureatem konkursu w miesiącu lipcu został Mariusz Włodarczyk z Bielska-Białej. Gratulujemy!