Konkurs – Świętokrzyska przyroda

Laureat roku 2016
Laureat roku 2015
Laureat roku 2014
Laureat roku 2013
Laureat roku 2012
Laureat roku 2011
Laureat roku 2010
Laureat roku 2009


PYTANIE KONKURSOWE

Konkurs – luty 2019

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu lutym zamieściliśmy strzyżyka (Troglodytes troglodytes). To jeden z naszych najmniejszych ptaków, większy tylko od zniczyka i mysikrólika. Jest to liczny ptak lęgowy, spotykany na terenie całego naszego kraju. Zamieszkuje lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, czasem parki i ogrody. Strzyżyk prowadzi skryty tryb życia. Jest gatunkiem częściowo wędrownym i migrują tylko osobniki zamieszkujące północne obszary występowania. Odżywia się owadami i pajęczakami. W ciągu roku ptak ten wyprowadza dwa lęgi. Gniazdo buduje w kształcie kuli z bocznym wejściem. Budulec stanowi trawa, mech, liście, a wyściółkę  pióra i włosie. W Polsce ptak ten jest objęty ścisłą ochroną

Czytaj całość

Konkurs – styczeń 2019

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu styczniu zamieściliśmy dzięciołka (dziecioł mały) (Dryobates minor, synonim Dendrocopos minor). Jest to najmniejszym ze wszystkich zamieszkujących Polskę gatunkiem dzięcioła. Wielkością zbliżony jest do sikorki.  Dzięciołek jest tak drobnym ptakiem, że w odróżnieniu od innych, większych dzięciołów nie penetruje on pnia drzew a gałęzie, nawet te bardzo cienkie. Dzięciołka możemy spotkać niemal w całej Polsce za wyjątkiem gór. Lubi lasy liściaste i doliny rzek. Nie unika też terenów zabudowanych, stąd też możemy go zaobserwować na terenach podmiejskich jak i w samym mieście, gdzie żeruje nawet na pojedynczo rosnących drzewach. Jak to często bywa u dzięciołów, ich płeć możemy odróżnić po charakterystycznym, jaskrawo ubarwionym czubku głowy – czapeczce. Samiec dzięciołka ma tą czapeczkę czerwoną. Samica w odróżnieniu od samca czapeczkę ma barwy czarnej. Dzięciołek nie jest w stanie wykuć sobie dziupli w twardym drewnie, dlatego też na miejsce lęgowe wybiera zmurszałe drzewa, najczęściej liściaste. Dziuplę wykuwają oboje przyszli rodzice i zajmuje im to około trzech tygodni.

Czytaj całość

Konkurs – grudzień 2018

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu grudniu zamieściliśmy zdjęcie czarnogłówki (Poecile montanus). Jest to niewielka sikora podobna do sikory ubogiej o dużej głowie i grubej szyi. Różni się od niej matowoczarną czapeczką sięgającą dalej na kark, dłuższym i szerszym krawacikiem, płowymi bokami ciała i jasną wstawką na skrzydłach utworzona przez jasne brzegi lotek 2. rzędu.  Można ją spotkać na terenie całego kraju, a w górach dochodzi do wysokości ok. 1400 m n.p.m. Gniazdo zakłada w dziuplach wydłubanych przez ptaki w cienkim wypróchniałym drzewie, wyścielonych włóknami roślinnymi. Ta niewielka sikorka w okresie lęgowym odżywia się owady, a potem głównie nasionami. Czytaj całość

Konkurs – listopad 2018

Gdzie w Parku i przy szlaku jakiego koloru stoi kapliczka widoczna na zdjęciu?

Na zdjęciu zagadce w miesiącu listopadzie zamieściliśmy zdjęcie kapliczki przy szlaku zielonym w Paśmie Klonowski, niedaleko szczytu Bukowa Góra. Kapliczka ma bogatą tradycyjna historie. Kapliczka stoi na polanie zwanej Obrazik. Miejsce to zwyczajowo tak się nazywa mi ze aktualnie, po polanie nie ma już śladu. Wokół rośnie las. Z miejscem tym związanych jest wiele podań. Zgodnie z tradycją wystawiona została w miejscu pochówku polskiego żołnierza armii napoleońskiej, wracającego z wyprawy moskiewskiej. Miejsce o upamiętnia również wydarzenia z 1863 roku oraz 1943 i 1944. Czytaj całość

Konkurs – październik 2018

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. P . Szczepaniak

Na zdjęciu zagadce w miesiącu październiku zamieściliśmy jera (ziębę jer ) (Fringilla montifringilla). Jer należy do rodziny łuszczaków. Zamieszkują północną część Wysp Brytyjskich, Półwysep Skandynawski, Estonię i Kamczatkę.  Jer to ptak, który występuje powszechnie w lasach o charakterze tajgi. Z założenia jest wędrowny, choć zdarzają się osobniki które nie wędrują, pozostają na miejscu na zimę, Większość jerów jednak decyduje się na przeloty. Przed zimą przemieszczają się w południowe rejony Europy, docierając do Francji, Włoch i innych miejsc. W Polsce pojawiają się w okresie przelotów: od marca do maja i od września do listopada, choć niektóre osobniki u nas zimują. Jery zamieszkują otwarte lasy iglaste i mieszane, grądy, górskie brzeziny, zadrzewienia. W czasie przelotów chętnie przebywają w lasach bukowych w pobliżu pól uprawnych. Zięba jer w okresie lęgowym żywi się owadami i bezkręgowcami; natomiast w pozostałym okresie nasionami roślin (np. proso, słonecznik, rzepak, kukurydza), jagodami (jarzębina).

Czytaj całość

Konkurs – wrzesień 2018

Jak nazywa się gad  znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - wrzesień 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu wrześniu zamieściliśmy zaskrońca (Natrix natrix).  Jest to jeden z czterech gatunków węży występujących w Polsce. Zaskroniec należy do rodziny połozowatych i jest niejadowity. Wąż ten lubią środowisko wilgotne i jest doskonałym pływakiem. Spotkać go możemy  w pobliżu zbiorników wodnych, bagien i potoków, ale także koło siedzib ludzkich. Żywi się kijankami żab, żabami, rybami i niewielkimi gryzoniami. Zaskrońce  nie duszą ofiary ani nie uśmiercają jej w inny sposób – połykają żywcem. Wąż ten  – o ile nie jest akurat w trakcie posiłku – jest wężem płochliwym i na ogół nie szuka kontaktu. Zagrożony potrafi syczeć, jednak nie przybiera kształtu litery „S” charakterystycznego dla gotowej do ataku żmii. Wzięty do ręki potrafi wydalić substancję odstraszającą o nieprzyjemnym zapachu. Zaskrońce, podobnie jak pozostałe węże, są objęte ścisłą ochroną. Czytaj całość