Konkurs – Świętokrzyska przyroda

Laureat roku 2016
Laureat roku 2015
Laureat roku 2014
Laureat roku 2013
Laureat roku 2012
Laureat roku 2011
Laureat roku 2010
Laureat roku 2009


PYTANIE KONKURSOWE

Konkurs – grudzień 2018

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu grudniu zamieściliśmy zdjęcie czarnogłówki (Poecile montanus). Jest to niewielka sikora podobna do sikory ubogiej o dużej głowie i grubej szyi. Różni się od niej matowoczarną czapeczką sięgającą dalej na kark, dłuższym i szerszym krawacikiem, płowymi bokami ciała i jasną wstawką na skrzydłach utworzona przez jasne brzegi lotek 2. rzędu.  Można ją spotkać na terenie całego kraju, a w górach dochodzi do wysokości ok. 1400 m n.p.m. Gniazdo zakłada w dziuplach wydłubanych przez ptaki w cienkim wypróchniałym drzewie, wyścielonych włóknami roślinnymi. Ta niewielka sikorka w okresie lęgowym odżywia się owady, a potem głównie nasionami. Czytaj całość

Konkurs – listopad 2018

Gdzie w Parku i przy szlaku jakiego koloru stoi kapliczka widoczna na zdjęciu?

Na zdjęciu zagadce w miesiącu listopadzie zamieściliśmy zdjęcie kapliczki przy szlaku zielonym w Paśmie Klonowski, niedaleko szczytu Bukowa Góra. Kapliczka ma bogatą tradycyjna historie. Kapliczka stoi na polanie zwanej Obrazik. Miejsce to zwyczajowo tak się nazywa mi ze aktualnie, po polanie nie ma już śladu. Wokół rośnie las. Z miejscem tym związanych jest wiele podań. Zgodnie z tradycją wystawiona została w miejscu pochówku polskiego żołnierza armii napoleońskiej, wracającego z wyprawy moskiewskiej. Miejsce o upamiętnia również wydarzenia z 1863 roku oraz 1943 i 1944. Czytaj całość

Konkurs – październik 2018

Jak nazywa się ptak znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. P . Szczepaniak

Na zdjęciu zagadce w miesiącu październiku zamieściliśmy jera (ziębę jer ) (Fringilla montifringilla). Jer należy do rodziny łuszczaków. Zamieszkują północną część Wysp Brytyjskich, Półwysep Skandynawski, Estonię i Kamczatkę.  Jer to ptak, który występuje powszechnie w lasach o charakterze tajgi. Z założenia jest wędrowny, choć zdarzają się osobniki które nie wędrują, pozostają na miejscu na zimę, Większość jerów jednak decyduje się na przeloty. Przed zimą przemieszczają się w południowe rejony Europy, docierając do Francji, Włoch i innych miejsc. W Polsce pojawiają się w okresie przelotów: od marca do maja i od września do listopada, choć niektóre osobniki u nas zimują. Jery zamieszkują otwarte lasy iglaste i mieszane, grądy, górskie brzeziny, zadrzewienia. W czasie przelotów chętnie przebywają w lasach bukowych w pobliżu pól uprawnych. Zięba jer w okresie lęgowym żywi się owadami i bezkręgowcami; natomiast w pozostałym okresie nasionami roślin (np. proso, słonecznik, rzepak, kukurydza), jagodami (jarzębina).

Czytaj całość

Konkurs – wrzesień 2018

Jak nazywa się gad  znajdujący się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - wrzesień 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu wrześniu zamieściliśmy zaskrońca (Natrix natrix).  Jest to jeden z czterech gatunków węży występujących w Polsce. Zaskroniec należy do rodziny połozowatych i jest niejadowity. Wąż ten lubią środowisko wilgotne i jest doskonałym pływakiem. Spotkać go możemy  w pobliżu zbiorników wodnych, bagien i potoków, ale także koło siedzib ludzkich. Żywi się kijankami żab, żabami, rybami i niewielkimi gryzoniami. Zaskrońce  nie duszą ofiary ani nie uśmiercają jej w inny sposób – połykają żywcem. Wąż ten  – o ile nie jest akurat w trakcie posiłku – jest wężem płochliwym i na ogół nie szuka kontaktu. Zagrożony potrafi syczeć, jednak nie przybiera kształtu litery „S” charakterystycznego dla gotowej do ataku żmii. Wzięty do ręki potrafi wydalić substancję odstraszającą o nieprzyjemnym zapachu. Zaskrońce, podobnie jak pozostałe węże, są objęte ścisłą ochroną. Czytaj całość

Konkurs – sierpień 2018

Jak nazywa się roślina  zielna, która niedawno przekwitła, przedstawiona  na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu lipcu  zamieściliśmy lilię złotogłów (Lilium martagon) już po przekwitnięciu czyli z owocami. Lilia złotogłów wykształca prosty, sztywny pęd, nagi lub owłosiony, w górnej części czasem purpurowo nakrapiany, wyrastający z podziemnej cebuli, osiągający wysokość od 40 do 150 cm. Kwiaty pojawiają się od czerwca do lipca na wierzchołku łodygi w postaci luźnego grona. Listki okwiatu są gładkie i śliskie, co utrudnia siadanie owadom. Dlatego kwiaty lilii złotogłów zapylane są głównie przez długotrąbkowe motyle z rodziny zawisaków. Owocem jest duża trójkątno- kulista torebka z płaskimi, ciemnożółtymi, szeroko oskrzydlonymi nasionami. Nasiona rozsiewane są przez wiatr. Jest to roślina wieloletnia. Spotykana w rzadkich, widnych lasach, zaroślach, zrębach, rzadziej wśród ziołorośli. Jest to roślina prawnie chroniona.

Czytaj całość

Konkurs – lipiec 2018

Jak nazywa się roślina  znajdującą się na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - lipiec 2018

Na zdjęciu zagadce w miesiącu lipcu  zamieściliśmy bez koralowy (Sambucus racemosa). Ten niewielki krzew rośnie w lasach i zaroślach. Szczególnie często występuje w niższych położeniach górskich. Lubi gleby bogate w azot (roślina azotolubna). Można go też spotkań niedaleko osad ludzkich. Kwitnie od kwietnia do maja. Kwiaty wydzielają przyjemną woń, są samopylne, lub zapylane przez owady. Cała roślina jest trująca,  łącznie z owocami.  Zjadane są jednak przez niektóre ptaki. Po ugotowaniu lub usmażeniu owoce tracą właściwości trujące. Gatunek o ogromnym zasięgu obejmującym Eurazję i Amerykę Północną, rozpadający się na szereg osobnych podgatunków, podnoszonych niekiedy do rangi osobnych gatunków. W USA i Kanadzie jest zapylany także przez kolibry.

Czytaj całość