Wskazówki techniczne dla autorów

Tekst

Zasadniczą formą dostarczania artykułów jest wersja elektroniczna. W tekście nie należy stosować żadnych wyróżnień prócz akapitów i nazw taksonomicznych pisanych kursywą bez nawiasów.

Objętość artykułów, łącznie z tabelami, wykresami i rycinami, powinna wynosić maksymalnie do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (do 30 wierszy na stronie). Format A4, jednostronnie, marginesy boczne po 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt. Wszelkie informacje dla Redakcji należy zaznaczyć kolorem czerwonym.

 

Porządek tekstu powinien być następujący:

  • Tytuł
  • Po lewej stronie imię i nazwisko autora
  • Lead (czyli główka artykułu, pierwszy akapit, następujący bezpośrednio po tytule – w naszym w przypadku po autorze, wprowadzający w zagadnienie, podający w skrócie najistotniejsze informacje, a często także i konkluzje. Lead ma za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika i skłonić go do przeczytania całego artykułu. Musi zatem być krótki: nie dłuższy niż trzy – cztery zdania).

 

Tabele, wykresy i ryciny

Powinny być dostarczone jako odrębne pliki wykonane techniką komputerową. Czcionka  – Times New Roman 9 pkt.

Przykłady:

Tab. 1. Szacunkowa liczebność populacji łosia w latach 2000 -2005

Wyk. 3. Procentowy udział jodły w drzewostanie Parku

Ryc. 5. Schemat prognozowanego wieku modrzewia polskiego w ciągu 25 lat

 

Fotografie

Tylko w wersji elektronicznej, w rozdzielczości 300 dpi, po kilka do tekstu,
w osobnych plikach, ponumerowane i z propozycją podpisu pod fotografią. Czcionka – Times New Roman 9 pkt.

Przykłady:

Fot. 1. Łąka górska na Świętym Krzyżu (fot. M. Sikorski)

Wskazówki dla autorów